An amendment to the Competition Protection Law was adopted on 20 of  Sept 2011.От 20 09 2011 е в сила изменение на дакона за защита на конкуренцията.