Our company has started a program assisting to foreign business people to obtain long lasting residence permit in Bulgaria on the base of their business activity in their own countries. For more details please contact our office.Компанията ни стартира програма за подпомагане на чуждестранни бизнесмени при получаване на разрешение за продължително пребиваване в България. За повече информация можете да се свържете с нашият офис.