On Third of May 2011 was published the new Bulgarian Law on Renewable Energy.На трети Май 2011 година бе публикуван новият Закон за енергията от възобновяеми източници.