New Bulgarian Law on Renewable Energy.Закон за енергията от възобновяеми източници

On Third of May 2011 was published the new Bulgarian Law on Renewable Energy.На трети Май 2011 година бе публикуван новият Закон за енергията от възобновяеми източници.

2011-05-10T11:39:19+00:00 May 10th, 2011|News|0 Comments