A key measure of future economic activity in the U.S. rose 0.4 percent in March, taking growth for the ninth consecutive month, said the private institute Conference Board, told The Associated Press and DPA. The increase in the index indicates that the American economy will be improve with the arrival of summer, despite the appreciation of oil and food prices and the impact of the earthquake in Japan, the third economy in the world, noted in April The index takes into account the leading indicators for the economy started to grow in the autumn of 2010 when the U.S. unemployment rate fell and the stock market started the promotion. Institute revise upwards its estimates of February, from 0.8 to 1 sto.Ikonomistite polled by FactSet, expected increase in March of this key indicator will be 0.3 percent. The index assesses the development of the U.S. economy over the next three to six months, added Monday.Ключовият измерител на бъдещата икономическа активност в САЩ се е повишил с 0,4 на сто през март, отчитайки растеж за девети пореден месец, съобщи частният институт Conference Board, цитиран от Асошиейтед прес и ДПА.
Повишението на индекса сочи, че състоянието на американската икономика ще се подобри с идването на летните месеци въпреки поскъпването на петрола и храните и влиянието на земетресението в Япония, третата икономика в света, отбелязва АП. 
Индексът, отчитащ водещи показатели за икономиката, започна да нараства през есента на 2010 година, когато безработицата в САЩ се понижи, а на фондовия пазар започна повишение. 
Институтът преразгледа към повишение оценката си за февруари от 0,8 до 1 на сто.
Икономистите, анкетирани от FactSet, очакваха през март увеличението на този ключов показател да бъде 0,3 на сто. Индексът оценява развитието на американската икономика през идните три до шест месеца, допълва ДПА.