Услуги

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Предоставяме квалифицирани правни консултации на три езика – Руски, Английски и Български. При необходимост ангажираме специалисти от други области, като: строителни инженери, счетоводители, проектанти и др. Също така предоставяме консултации он-лайн или чрез конферентна връзка чрез интернет.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОМПАНИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Регистрираме всички видове компании и юрдически лица посредством интернет. Личното присъствие на клиента не е необходимо, като по този начин спестяваме време и разходи на своите клиенти.

УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИ И ИЗГОТВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ТЪРГОВСКИ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

Водим преговори по правни въпроси на три езика – Руски, Английски и Български. Нашата сила е договорното право. Съставяме договори по начин, който избягва воденето на съдебни дела. Нашата главна цел е да спестим време и енергия на нашите клиенти, като по всякакъв начин се стремим да избегнем воденето на дълги и скъпи съдебни процеси. А когато това е невъзможно, избираме най-бързият път до целта.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И УЧРЕДЯВАНЕ НА СУПЕРФИЦИИ

Съдействаме при продажби на недвижими имоти на територията на цялата страна. Сериозна част от нашата дейност заема юридическото обслужване на строителни и инвестиционни компании, учредяването на суперфиции.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Разполагаме с адвокати, специалисти по:

  • данъчно и търговско право;
  • административно право;
  • гражданско право и
  • наказателно право;

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА

Предоставяме услуги по събиране на просрочени парични вземания. Разполагаме с уникална технология, съобразена с Българското законодателство.

МЕЖДУНАРОДНО ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ

С помоща на нашият финансово-счетоводен отдел предоставяме на нашите клиенти услугата “Международно Данъчно Планиране”. Данъчното планиране е една от основните предпоставки за успешен Бизнес В България.

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ

Оказваме съдействие на чуждестранни граждани при получаване на разрешения за пребиваване в България.

В ЕКИП С НАШИТЕ ОДИТОРИ ИЗВЪРШВАМЕ УСЛУГИ ПО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КОМПАНИИ - СЛИВАНИЯ, ОТДЕЛЯНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ И ВЛИВАНЕ НА БИЗНЕСИ

Компанията ни извършва услуги по преструктуриране на капиталови и некапиталови компании. Екип от данъчни адвокати и одитори ще бъде на Ваше разположение при изграждането на правилна фирмена структура за Вашия бизнес.

ПРЕДОГОВАРЯНЕ И РЕФИНАНСИРАНЕ НА БАНКОВИ КРЕДИТИ

Компанията ни разполага с екип от опитни адвокати и счетоводители които са в състояние да Ви помогнат да преструктурирате дълга си, или по-просто казано да предоговорите банковите си кредити или при невъзможност – да ги рефинансирате през друга кредитна институция при по-добри условия. Подържаме дългогодишни близки контакти с много банки и небанкови финансови институции коети ни позволява да бъдем максимално ефективни в своята работа

Контакти

ул. „Васил Априлов“ 2, Бургас 8000, България
Секретарка: +359 56 814095
Мобилен: +359 888 403262
бул. „Витоша“ 4, етаж. 1, София 1000
Тел.н.: +359 2 980 0154
Ел.поща: info@bulgarianlaw.co
www.bulgarianlaw.co

Legacon е официален представител за България на Judicare Legal Services Ltd, международна юридическа компания с офиси в Испания и Великобритания.