Облегчение на режима на отчитане на продажбите на сайтовете за онлайн търговия

Облегчение на режима на отчитане на продажбите на сайтовете за онлайн търговия в България

Поредни промени в Наредба 18 за касовите апарати ще освободят голяма част от електронните магазини от монтирането на фискални устройства и издаването на бонове от тях. Наред с това ще отпадне необходимостта да регистрират в НАП специален софтуер за управление на продажбите, т.нар. СУПТО. Така на практика тези търговци ще продължат безпроблемно да приемат покупки с дебитни и кредитни карти, които са предпочитаната форма на разплащане в интернет. В момента Наредба 18 задължава е-търговците, които работят с банкови карти, да регистрират според нови изисквания софтуера на електронния си магазин и да го свържат със сървърите на приходната агенция. Това те трябва да направят единствено през физически касови апарати, които отчитат продажбите. Още при появата си преди година това изискване срещна силна критика от фирмите за електронна търговия.

За повече информация се свържете с нас чрез имейл или по телефона!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *